צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | תשובה בהלכה. אוטוגרף בעל 'שואל ומשיב'
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

91 . תשובה בהלכה. אוטוגרף בעל 'שואל ומשיב'

אוטוגרף הגאון רבי יוסף שאול הלוי נטאנזאהן, אב"ד לבוב בעל 'שואל ומשיב', [לבוב], תרי"ז [1857].

מפרט: [1] דף כפול, 17X21 ס"מ. התשובה כולה נכתבה בכתב ידו ובחתימת ידו של בעל ה'שואל ומשיב'. לרבי יעקב שלמה אב"ד פרעמישלאן, ותוכנה מופיע כחלק משאלה, שואל ומשיב מהדורה תנינא. התשובה מופיעה בעמ' אחד, ובעמ' השני מופיעה כתובת השולח, חותמת ושאריות חותמת שעווה אדומה. 

מאפיינים ייחודיים: תשובה בענין דין מכירת חמץ והשכרת מקום החמץ לנכרי, כשנעשה בלא עדים ובלי שהמוכר עצמו כתב שמו בשטר.

רקע: גאון הגאונים רבי יוסף שאול הלוי נתנזון בעל "שואל משיב" (תקס"ח-תרל"ה), רב העיר הגדולה לבוב כעשרים שנה, שר התורה כפשוטו, וגדול המשיבים בדורו, מכל קצווי ארץ פנו אליו בשאלות, ביקשו הסכמותיו ושאלו ממנו כתר הוראה וכתבי סמיכה, נודע כקדוש מרחם, ובצעירותו נערץ אצל גדולי הדור, ובראשם בעל "חתם סופר". וכשרבי חיים מצאנז פנה אליו בשאלה בעניני מקוואות תיארו בראש מכתבו "סיני ועוקר הרים, עמוד הימני פטיש החזק, נזר חכמים ונבונים, נר ישראל, כבוד קדושת זיו תפארת ישראל", (שו"ת שואל ומשיב מהדורה תניינא חלק א סימן כד).

מצב: בינוני-טוב. סימני קיפול, כתמי זמן, צבע הדיו דהה אך קריא. קרעים קלים ללא חסרון טקסט.

הערכה

$8,000 - $10,000
המכירה הסתיימה.
$6,000
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

עיקרי תשובות וטענות רבי עמרם בלוי לרבני העדה החרדית בירושלים, שאסרו

מגן אברהם. חסידות על התורה והמועדים, מאת האדמו"ר רבי אברהם מטריסק.

מכתב בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי [אלחנן] חנה הלברשטאם מקולוטשיץ, רישא תרצ"ח. 

תפילה לשוחט וסיכום הלכות שחיטה ובדיקה, בכתב יד מצוייר, מרבי עקיבא ב

מכתב המלצה מאת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר עבוד שד"ר שבא מארץ ישראל לארצות הברי