צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 085 | תשובת רבי שמשון רפאל הירש מפרנקפורט, אל רבי יצחק דוב באמברגר מוירצבורג, 1877
ספרים עתיקים, כתבי יד, מפות, ספרי מסעות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית
רביעי, יולי 9, 2014 - 00:00

41 . תשובת רבי שמשון רפאל הירש מפרנקפורט, אל רבי יצחק דוב באמברגר מוירצבורג, 1877

שני האישים הנ"ל נחלקו בשאלת ההיפרדות של היהדות החרדית מתוך הקהילה הכללית. זאת משום שהקהילות הכלליות לא הקפידו על יסודות התורה והיהדות.
לכן הורה רבי שמשון רפאל הירש להיפרד מהקהילות הכלליות, ולהקים קהילות נפרדות לחלוטין. וכך אכן עשה הרב הירש בקהילתו שבפרנקפורט. אחריו הוקמו עשרות קהילות ברוח דומה. לעומתו טען הרב במברגר מוירצבורג כי אין להיפרד אלא להילחם מבפנים על שמירת התורה. למעשה, בסופו של דבר, נהגו רוב רובם של החרדים בקהילות אשכנז כשיטת הרב הירש. במיוחד תמכו בכך גם תלמידי החתם סופר בהונגריה.
סביב שאלה זו התפתח פולמוס מודפס בו הגן הרב הירש על שיטתו ברוב כשרון. ולעומתו ענה לו גם בדפוס, הרב במברגר. יש לציין שהרב במברגר היה זקן רבני גרמניה. ונפטר כעבור כשנה לאחר פולמוס זה.
כאן מכתב ארוך, מודפס, של הרב הירש, מיום 13 במאי 1877. מופנה אל הרב במברגר. זאת כמענה למכתב גלוי שפירסם הרב במברגר בעתונות, כנגד שיטת הרב הירש.
הכל בגרמנית. עם ציטוטים ופסקאות רבות מאד בעברית. בשלימות. פותח בעמוד 3 ומסתיים בעמוד 62. כנראה שחסרה רק מעטפת נייר מודפסת. בשני עמודים אחרונים פגימות קלות ונחסרו מילים בודדות. 22 ס"מ. מצב טוב. חותמת ד"ר יוסף חזנוביץ בעברית ובגרמנית. נדיר ביותר.
[מצורף תיאור היסטורי אודות ההשפעה הרבה שהיתה ל'תשובה הגלויה' שלפנינו. מתוך ספרו של הרב אליהו מאיר קלוגמן 'ויהי בישורון מלך', (המודפס בסוף ספר תשובותיו של הרב הירש 'שמש מרפא')].

הערכה

$400 - $300
המכירה הסתיימה.
$200
$252
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

סערת אליהו. תולדות חייו של הגר"א מוילנא. ספורי חיים עובדות, ודברי תורה לא ידועים מהגר"א.

מכתב מאת האדמו"ר רבי ירחמיאל יהודה מאיר קאליש מאמשינוב אל קרובי משפחתו.

מכתב ברכות לראש עיריית בני ברק ר' שמואל וינברג "מוכתר ביחוסא דאבוה"ק ויחוס עצמו" מא

מכתב ברכה מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון בחתימת ידו הקדושה ובתוספת של דברי ברכה בעצם כתב יד ק

ספר קצות החשן חלק ראשון מאת רבי אריה ליב הכהן. [למברג?]. תקע"ז [1817].