צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 085 | תשובת רבי שמשון רפאל הירש מפרנקפורט, אל רבי יצחק דוב באמברגר מוירצבורג, 1877
ספרים עתיקים, כתבי יד, מפות, ספרי מסעות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית
רביעי, יולי 9, 2014 - 00:00

41 . תשובת רבי שמשון רפאל הירש מפרנקפורט, אל רבי יצחק דוב באמברגר מוירצבורג, 1877

שני האישים הנ"ל נחלקו בשאלת ההיפרדות של היהדות החרדית מתוך הקהילה הכללית. זאת משום שהקהילות הכלליות לא הקפידו על יסודות התורה והיהדות.
לכן הורה רבי שמשון רפאל הירש להיפרד מהקהילות הכלליות, ולהקים קהילות נפרדות לחלוטין. וכך אכן עשה הרב הירש בקהילתו שבפרנקפורט. אחריו הוקמו עשרות קהילות ברוח דומה. לעומתו טען הרב במברגר מוירצבורג כי אין להיפרד אלא להילחם מבפנים על שמירת התורה. למעשה, בסופו של דבר, נהגו רוב רובם של החרדים בקהילות אשכנז כשיטת הרב הירש. במיוחד תמכו בכך גם תלמידי החתם סופר בהונגריה.
סביב שאלה זו התפתח פולמוס מודפס בו הגן הרב הירש על שיטתו ברוב כשרון. ולעומתו ענה לו גם בדפוס, הרב במברגר. יש לציין שהרב במברגר היה זקן רבני גרמניה. ונפטר כעבור כשנה לאחר פולמוס זה.
כאן מכתב ארוך, מודפס, של הרב הירש, מיום 13 במאי 1877. מופנה אל הרב במברגר. זאת כמענה למכתב גלוי שפירסם הרב במברגר בעתונות, כנגד שיטת הרב הירש.
הכל בגרמנית. עם ציטוטים ופסקאות רבות מאד בעברית. בשלימות. פותח בעמוד 3 ומסתיים בעמוד 62. כנראה שחסרה רק מעטפת נייר מודפסת. בשני עמודים אחרונים פגימות קלות ונחסרו מילים בודדות. 22 ס"מ. מצב טוב. חותמת ד"ר יוסף חזנוביץ בעברית ובגרמנית. נדיר ביותר.
[מצורף תיאור היסטורי אודות ההשפעה הרבה שהיתה ל'תשובה הגלויה' שלפנינו. מתוך ספרו של הרב אליהו מאיר קלוגמן 'ויהי בישורון מלך', (המודפס בסוף ספר תשובותיו של הרב הירש 'שמש מרפא')].

הערכה

$400 - $300
המכירה הסתיימה.
$200
$252
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

חיבור מקיף על עולם העליון - הגלגלים וכדומה והעולם הקטן הוא גוף האדם וכל עניני החולאים והרפואות כולל חכמ

פנקס פיוטים בכתב יד, עברית ולאדינו שנכתבו לכבוד מזל סרודיו אשת אפרים נחמני בן אבטליון במודינה בשנת תקע&

שלחן ערוך אבן העזר. כולל חלקת מחוקק ובית שמואל עם הסכמות גדולי הדור. שער מעוטר.

מכתב מאת האדמו"ר מסוסנובצא רבי אברהם יששכר ענגלרד. ניו יורק [תשי"ג?].

מברק בענין רפואי מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מלובאביטש אל הרב החסיד רבי שלמה פלמר מעסקני ח