שאל על פריט זה

פריט 328

קמיע ירושלמית מודפסת - איורים קבליים. ראשית המאה ה 20

קמיע ירושלמית מודפסת עשירה בציורים. שמירה ממגיפה, משריפה, מפגע רע, מעין הרע, מגזירה רעה, מכשוף ומכל דבר רע. רפואה לחולי העצבים, מחולשת הגוף והאברים, למחלת ילדים, ולכל מיני דוי מכאוב. ירושלם, ראשית המאה ה 20.

דף מודפס עם צירופי שמות ד' רבים, שמות מלאכים, ציורים קבליים, ציורי המקומות הקדושים, לחשים וסגולות.

בספריה הלאומית מופיעה 'קמיע ושמירה לשריפה וליולדת' הדומה בתרשימים ובציורים לקמיע שלפנינו, אך עם כיתובים שונים.

גודל: 33x24 ס"מ. קרעים בשולים. מצב בינוני-טוב.