שאל על פריט זה

פריט 63

הגדה לא מסורתית - קבוץ מעוז חיים [שטורמן], תשי"א

הגדה לא מסורתית עם התייחסות ערה למאורעות התקופה. הדפסת סטנסיל עם איורים.

לצד קטעי אביב מקוריים, בעקבות תופעה של עזיבת הקיבוצים לאחר קום המדינה מופיע קטע מעניין המתייחס לחשיבות המגורים בקיבוץ גם לאחר שהוקמה: 'וגם לאחר קום המדינה - הקבוץ הוא דרך המלך. לא מורשת עבר ולא ספיח תקופת ראשונות ולא יציר כת חסידים אוחזת בנושנות. הקבוץ הוא יציר הארץ הזאת ותנאיה המיוחדים... כל עוד הארץ אינה מיושבת כולה, כל עוד העם כולו אינו מרוכז בארצו - הקבוץ הנו הכרח הציונות... הקבוץ הוא גרעין הסוציאליזם בארץ והוא בסיס מאבקיו ולכן הוא מחוייב מציאותנו בהווה ובעתיד'.

כמו"כ מנסה כותב ההגדה להדוף טענות שעלו בדבר אופיו של הקבוץ שנתפס כמיועד לקבוצות מיעוט: 'הקבוץ אינו קומונה של נבחרים, אינו קומנה של עניים ואינו קומונה של נזירים. הקבוץ - קומונה מתוה דרך להמונים רבים ומגמתה עשרו הרוחני והחמרי של האדם...', כמו"כ מופיע קטע המתייחס לגבורה היהודית בארץ ישראל לאחר השואה: 'מתוך השואה, החרבן והזועה אשר באו על עמנו - קמנו ועלינו'.

מופיע קטע מעניין המתייחס לעליות מהארצות השונות: 'קבוצים וגושים, שבטי ישראל לארצותיהם נעקרים ממולדתם החורגת בשלמותם ונטעים מחדש באדמת המולדת, מבולגריה, ומתימן, מפולין וממרוקו, מיון ומתורכיה, מבבל ומאמריקה, מגרמניה ומאוסטריה, מתוניס ומאלג'יר, מפרס וממצרים... משיקאגו... מארם...', ועוד.

[11] דף. שער מעטפת. כתמים בשער המעטפת. מצב טוב.