שאל על פריט זה

פריט 12

עלון זהירות - רשימת חשודים מטעם הש"י - דף מס' 7

עלון זהירות. נדפס מטעם הש"י, שירות הידיעות של ה"הגנה" . דף מספר 7 מיום 10/6/1947.

בסדרת דפים זו נדפסו שמותיהם ותמונותיהם של אנשים אותם יש לעצור, לגרש, לגרש לאחר חקירה או לאחר הזהרה, וכו'.

[1] דף. 30x25 ס"מ. סימני קיפול. מעט כתמים. מצב טוב.