שאל על פריט זה

פריט 13

ניב הטירון - בטאונה של תנועת הצופים העברים בארץ ישראל. שבועות תש"ז

ניב הטירון בטאון מס' 4 בהוצאת הסתדרות הצופים העבריים בארץ ישראל - שכבת הטירונים - חיפה. שבועות תש"ז. הדפסת סטנסיל עם איורים. טקסטים המתייחסים לשואת יהודי אירופה, מרד גטו ורשה, עליה והתקוממות. נדיר.

החוברת פותחת בשירי אביב, בהמשך סיפור אודות יצירת סלסלאות לכבוד חג השבועות, מאמר אודות מחזור הצומח והחי בארץ, ציון יום הזיכרון הרביעי למרד גטו ורשה: 'מרד זה ניבא את גחלת התקוה בלב עמנו הסובל בגולה בשנות המלחמה: 'עוד לא אבדה תקותנו! לא נהיה כצאן אובדות, לא נלך ישר למשרפות ותאי הגזים! נתקומם! עד טיפת דמנו האחרונה נלחם באויב!'. בהמשך מופיע שיר מרגש הפונה 'לגבורי הגטו' המשבח את הנופלים על עוז רוחם במרד. מופיע קטע אודות תולדות חייו של מרדכי אנילביץ מראשי המרד, שיר לכבוד המעפילים. ישנו טקסט המתאר את מצוקתה של משפחה יהודית בזמן השואה והצטרפותה לפרטיזנים, שיר לכבוד המולדת ועוד.

פרסום נדיר שאיננו מופיע בספריה הלאומית.

14 דף. שער מעטפת מאויר עם קרע מימין למעלה. מצב טוב.