שאל על פריט זה

פריט 3

תכנית הספורט של המכביה השלישית שלא התקיימה. תל אביב, תרצ"ח 1937

חוברת נדירה ובה 'תכנית הספורט של המכביה השלישית', הוצאת הסתדרות עולמית 'מכבי', הועד המארגן, ירושלים תרצ"ח, אוקטובר 1937. החוברת יצאה בכוונה לקיימה באביב 1938 אלא שהתכנית לא התקיימה בשל המאורעות שהיו בארץ ישראל והתנגדות הבריטים שחששו מתגובת הערבים ומנעו למעשה את קיומה.

חוברת ובה פירוט מלא של תכנית המכביה השלישית שהיתה עתידה להתקיים באביב 1938. התכנית היתה לקיים מכביה בהיקף גדול יותר מאלו שקדמו לה הן מבחינת מספר המשתתפים והן מבחינת הרחבת ענפי הספורט. בחוברת פירוט מלא של ענפי הספורט השונים ואופני התרגילים המתבקשים.

המכביה השנייה התקיימה בשנת 1935. חלק גדול ממשתתפי אותה מכביה היו עולים שבאו במסווה של ספורטאים ובכך עקפו את מגבלות העליה של הבריטים [כגון הספורטאים שהגיעו מרומניה והקימו את 'פלוגת מכבי נתניה']. מסיבה זו - על מנת לאפשר לעולים רבים ככל שניתן להגיע ארצה כשעננת המלחמה כבר החלה מרחפת על אירופה היתה בכוונת המארגנים לקיים את המכביה הבאה בשנת 1938 . אך כאמור המאורעות בארץ והתנגדות הבריטים שחששו מתגובת הערבים מנעה את קיומה, והיא התקיימה למעשה רק כעבור 15 שנה בשנת 1950 כשבכל שנות ה 40 לא התקיימה מכביה כלל.

פרסום נדיר שאיננו מופיע בספריה הלאומית.

14 [1] עמ'. מעט כתמים. מצב טוב.