שאל על פריט זה

פריט 58

מסכת בבא מציעא, וינה תקפ"א 1821. לא ידוע בביליוגרפיה

מסכת בבא מציעא, עם פירוש רש"י ותוספות, ופירוש המשניות להרמב"ם, ועם הגהות רבי ישעיהו ברלין והגהות הגר"א. ווין, בדפוס שמיד, תקפ"א [1821]. מהדורה לא ידועה.

מסכת לא ידועה, נדפסה לא כחלק מהש"ס שהדפיס שמיד בוינה בשנים תקס"ו-תקע"א. ידוע על שתי מסכתות בלבד שנדפסו ע"י שמיד במתכונת שלפנינו, מסכת ברכות ומסכת מכות, ועתה לפנינו מסכת נוספת.

קיט דף, 33 ס"מ. לא נרשם בביבליוגרפיה, ואין בספריה הלאומית.

מצב טוב. פגם קל בשער ובדף אחרון. כתמי זמן. כריכה פשוטה.