שאל על פריט זה

פריט 259

מקבץ ספרים. חותמות והגהות של האדמו"ר רבי אברהם ברנדווין מסטרעטין [5]

חמש ספרים, כרוכים יחד. מספריתו של האדמו"ר רבי אברהם ברנדווין מסטרעטין.

*לקוטי שושנים, דברי תורה מאת האדמו"ר רבי משה צבי מסארוואן. וורשה. תרנ"ד 1894.
*צל המעלות, ספר מוסר חיברו רבי יהודה לייב הורביץ. סיגעט. תרס"א 1901.
*דרך החיים, דינים והנהגות טובות ומילי דחסידותא. בארטפעלד (ברדיוב). תרס"ד 1904.
*אורחות צדיקים, זאלקווא תר"ח 1848.
*מעלות המדות, חיברו רבי יחיאל בן רבי יקותיאל. למעבערג. תר"י 1850.

על כולם חותמת רבי "אברהם בהה"צ המפורסם מו"ה אורי... נכד ההצה"ק המפורסים מסטרעטין". ועל חלקם מעט הגהות עתיקות בכתב יד.
האדמו"ר רבי אברהם ברנדווין מסטרטין-חיפה, בן האדמו"ר רבי אורי ברנדווין מאוזיפולה. כיהן כאדמו"ר בפיאטרה-ניאמץ' שברומניה ופעל רבות בתקופת השואה לעזרת הפליטים שהגיעו מפולין. לאחר השואה עלה לחיפה, והקים בה את בית מדרשו. נפטר בשנת תשל"ג.

רובם במצב טוב מאוד.