שאל על פריט זה

פריט 3

תודה ותפלה. תפלה מיוחדת לשלום המלך הירונימוס נפוליאון מלך וסטפליה - אחיו של נפוליאון בונפרטה. גרמניה [1808?]

תפילה מודפסת לשלום מלכותו של המלך היראנימוס נאפאלעאן מלך וסטפליה - אחיו של נפוליאון בונפרטה, ראשית המאה ה 19. תפילה נדירה שהודפסה בשנים הבודדות בהם התקיימה וסטפליה כממלכה עצמאית. [קסל - בירת וסטפליה 1808?]

'וכאשר רק אמת דברך נצב בשמים... כן הגדלת והפלאת נוראות בימינו על ידי עבדך אחי מלכנו האדיר והחסיד נאפאלעאן הגדול... כי רק זאת חפצו לקרוא דרור בארץ, ולדכא עושקי עוברי ארחות ימים... כן תוסף חסדך עמו ועם כל ביתו, ועם אחיו המלכים, ועם אדוננו המלך אוהב צדק ומשרים היראנימוס נאפאלעאן והגבירה המלכה קאטארינה...למען יהיה שלום בארץ'.

ז'רום הירונימוס בונפרטה [בצרפתית: Jérôme Bonaparte, 1784-1860] הצעיר מבין אחיו של נפוליאון בונפרטה. בחודש יולי 1807 התמנה על ידי אחיו למשול בממלכת וסטפליה שזה עתה הוקמה. היתה זו מדינה מלאכותית שהורכבה מטריטוריות גרמניות שונות שהיו בשליטה צרפתית. הירונימוס המלך זכה לאהדה רבה בקרב היהודים משום שייחס חשיבות זהה לבני הדתות השונות, ואף הגדיל לעשות כאשר הוציא צו מיוחד ומפורש המשחרר את 15,000 יהודי ממלכתו מכל מגבלה שנבעה מתוקף היותם יהודים.

[1] דף נייר מודפס. 18X21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול, מעט כתמים וקרעים.