שאל על פריט זה

פריט 258

שלשה ספרי 'ליקוטי הלכות' עם כיתוב 'מוגה' בכת"י קדשו של מרן החפץ חיים

שלשה ספרי ליקוטי הלכות, בשלשתם הכיתוב 'מוגה' בכתב יד קודשו של המחבר הכהן הגדול רבי ישראל מאיר מראדין בעל ה'חפץ חיים'.

* ליקוטי הלכות, עם הכיתוב 'מוגה'. פיעטרקוב, תר"ע 1910. העותק של רבי יהודה העשל לעווענבערג רב דניוהייווען קאנג.

* ליקוטי הלכות, עם הכיתוב 'מוגה'. פיעטרקוב, תרע"ג 1913. דף שער וכריכה מנותקים.

* ליקוטי הלכות, עם הכיתוב 'מוגה'. ווארשא, תרפ"ב 1922. העותק של רבי יהודה העשל לעווענבערג רב דניוהייווען קאנג. הכריכה מעט מנותקת.

גדלים ומצבים משתנים.