שאל על פריט זה

פריט 241

מקבץ [4] ספרי דקדוק קדומים. [תקנ"ג-תרס"ט 1793-1909]

* קונטרס שפה לנאמנים, מאת רבי יהודה אדל, המגיד מסלונים. מהדורה ראשונה. לבוב, תקנ"ג [1793].

* חותם תכנית, מאת רבי אברהם בר יצחק הברדשי. מהדורה ראשונה. אמסטרדם, תרכ"ה [1865]. כריכה קדמית מנותקת.

* institutiones ad fundamenta linguae hebraeae -
institutions and fundamental linguae hebraeae, ספר דקדוק עברי בלטינית. עם הערות בכתב יד. 1770(?).

* מורה הלשון, מאת חיים צבי לערנער מדובנא. ווילנא, תרס"ט [1919].

מצב כללי טוב.