שאל על פריט זה

פריט 258

כרך עבה ובו דרושים בכתב יד לתורה של האדמו"ר האמצעי. המאה ה 19

דרושים על פרשיות השבוע (בראשית-שמות) של האדמו"ר האמצעי לבית חב"ד [תקל"ד-תקפ"ח] מועתקים בכתב יד נאה ומסודר. בראש כתב-היד בכתיבה שונה: "העתק מכתב אדמו"ר נ"ע (הובא בש"ע אדמו"ר [=רבי שנאור זלמן מלאדי] דפוס זיטמיר סימן רס"א)".

חלק מהדרושים נדפסו בתורת חיים. לא נערכה השוואה בין כתב היד לכתבים המודפסים.

קמב דף. דיו על נייר. 17X22 ס"מ. כתיבה אשכנזית. מצב בינוני. כתמים ונקבי עש. דפים מנותקים. לא כרוך.