שאל על פריט זה

פריט 119

ספר תורה שלם על גוויל. תימן, סוף המאה ה 18

ספר תורה שהובא בשלמותו מתימן. נכתב כנראה בסוף המאה ה 18.

51 שורות בעמודה. נכתב על גבי כ 50 יריעות תפורות. כ 231 עמודות, רוחב הקלף: 47 ס"מ.

כללית מצב טוב. חלק מתפירות רופפות. מעט תיקונים בגוף הקלף. כשרות הספר לא נבדקה.