שאל על פריט זה

פריט 121

קול יעקב' - דברי קינה ומספד על הגאון רבי יעקב קובו אב"ד שאלוניקי. שאלוניקי תרס"ז [1907]

הקינה בנויה משבעה בתים ארוכים כל בית מתחיל במילה 'קול' ומסתיים במילה 'יעקב' זהות הכותב לא ידועה. בגוף הקינה נרמז ששמו הפרטי: מנחם.

הגאון רבי יעקב חנניה קובו בעל שו"ת כוכב מיעקב - רבה של שאלוניקי משנת תרמ"ח עד פטירתו בשנת תרס"ז, שאר בשרו וחתנו של הרב הגדול רבי רפאל אשר קובו אב"ד שאלוניקי בעל שו"ת שער אשר. רבי יעקב הקים את ישיבת בית יוסף ומוסדות עץ חיים בשאלוניקי ופעל רבות ונצורות למען בני העיר, שמו נישא לתהילה בקרב בני שאלוניקי לא רק כרב גאון בתורה, אלא כאב רחום וחנון, לכל יהודי שאלוניקי.

את מידת הערצה אליו ניתן ללמוד מהקינה הארוכה שלפנינו המלאה דברי שבח ותהילתו על צדקותיו ופעולותיו.
בשולי הקינה נוספה קינה קצרה על פטירת הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר היש"א ברכה.

[1] דף נייר גדול עם מסגרת שחורה לאות אבל. 60X48 ס"מ. כתוב משני הצדדים. כתיבה מזרחית. מצב טוב. כתמי זמן. נתון בתוך כריכת בד יעודית.