שאל על פריט זה

פריט 139

על המלחמה הגדולה של האומה הסובייטית, חוברת תעמולה נדירה ביידיש מאת סטלין. מוסקבה, 1943

י. סטאלינ, וועגנ דער גרויסער פאטערלענדישער מילכאמע פונעמ סאוועטנפארבאנד. מאסקווע 1943.

חוברת תעמולה מוקדמת שפורסמה בברית המועצות על מנת להמריץ את היהודים במלחמת העולם.

 מהדורה מוקדמת ונדירה, אינה מופיעה בספרייה הלאומית.

86, [2] עמ'. 20 ס"מ. עם תמונת סטלין בעמוד השלישי.

מצב טוב. כריכה בלויה ומוכתמת.