שאל על פריט זה

פריט 244

מקבץ [18] ספרי ביביליוגרפיה

כולל את הכרכים הראשונים של "עין הקורא לביקורת ולביביליוגראפיה".

האוסף לא נבדק ביסודיות ונמכר כמות שהוא.