שאל על פריט זה

פריט 4

סט [2] מחזורים לשליח ציבור. אלטונה, תקס"ד [1804]

מחזור, שני כרכים. בפורמט גדול במיוחד הנועד לחזנים, ובאותיות גדולות. המכיל תפילות לכל מעגל השנה ימות החול, שבתות ומועדים. עם ביאורים, פירושים והלכות. כמנהג פולין [נוסח אשכנז]. בעריכת והגהת רבי זנוויל הנובר.

* הכרך הראשון כולל תפילות לימות החול, לשבתות, סליחות לכל הימים הנוראים, תפילות לראש השנה וליום הכיפורים, עם כל הפיוטים והמזמורים. כולל את כל התפילות המיוחדות שנהגו בקהילות אשכנז.

* הכרך השני כולל את כל תפילות השבת, תפילות שלושת הרגלים, יוצרות לכל שבתות השנה - לפי כל מנהגי אשכנז – פולין, סליחות, תפילות לחנוכה, פורים, שבת הגדול, 'אהבה לשבת עקב', יוצרות לברית מילה, וכל התפילות המיוחדות שנהגו בקהילות אשכנז.

בתחילת כל כרך שני שערים. השער הראשון מצויר בתחריט נחושת, ושם האמן נדפס בתחתית הציור. בסוף כל כרך 'קונטרס מנהגים' ובו בירור מנהגי אשכנז.

[5] שצ [צ"ל שפ], 34 ס"מ; [5] תל דף, 32 ס"מ. הפרשי גובה בין הכרכים.
מצב כללי טוב. בחלק שני שיקום במספר דפים בודדים עם פגיעת טקסט. כריכות שונות.