שאל על פריט זה

פריט 3

צמד מחזורים לשליח ציבור 'וזה שער השמים'. אלטונא, תקל"ב [1772]

מחזור בפורמט גדול במיוחד הנועד לחזנים, ובאותיות גדולות. עם פירוש הפרדס, בעריכת ר' משה שדיל ב"ר אברהם, והוספות מאת ר’ חיים פירשט ור’ אלחנן הענדל. הסכמות חשובות ביניהן הסכמת היעב"ץ.

צמד מחזורים מפוארים ומרשימים, עם פירוש נרחב, דינים ומנהגים. השערים בתחריט נחושת מיוחד. בתפילות גשם וטל ציורי מזלות, נדפס על נייר עבה ומשובח.

* חלק א: תפילת חול ושבת, סליחות ותפילות מחודש אלול עד יום כיפור.
[4], רב, קלד דף. כבעותקים רבים אין את דפי התיקונים בסוף.
 32 ס"מ. כריכה מקורית פשוטה.

* חלק ב: תפילת חול ושבת, תפילות וסליחות מסוכות עד שבת עקב.
[4], שפח דף. ללא הדף הנוסף האחרון.
 33 ס"מ. כריכת עור מקורית עם אבזמי סגירה (התחתון קרוע). נתון בתוך נרתיק קרטון תואם.

מצב כללי טוב.