שאל על פריט זה

פריט 74

אגרת בחתימת ראשי קהילת חב"ד בחברון אל משה מונטיפיורי. בעקבות פרעות תקצ"ד [1834]

אגרת ראשי הקהילה החבדי"ת בחברון אל השר משה מונטיפיורי, בעניין שליחותו של הגאון רבי נתן עמרם לטובת הישוב היהודי בחברון.

באגרתם מתנים ראשי הקהילה את מר גורלם על הצרות הרבות הניתכות על הישוב היהודי בחברון על ידי המושלים העריצים ועל הפרעות שערכו ביהודים. רצחו ועינו; שללו ובזזו את כל רכוש היהודים; שרפו ובזזו את בתי הכנסת וקרעו ספרי תורה.

על האגרת חתומים המייסדים הראשונים של הישוב החב"ד בחברון:

רבי משה מייזלש מווילנא, מראשי קהילת ווילנא ומרואי פני הגר"א. בהיותו צעיר לימים חיבר את הספר שירת משה (שקלוב תקמ"ח) על תרי"ג מצוות, לאחר ששמע מהגר"א שכולם רמוזים בשירת האזינו. לאחר פטירת הגר"א התקרב לחסידות וסבל על כך רדיפות ובעל התניא באגרתו אליו מפציר בו להיות מן הנעלבים ואינם עולבים. היה בין המייסדים של הישוב החבד"י בחברון בשנת תקפ"ג ומילא תפקיד חשוב כאחד מראשי הישוב החסידי בארץ ישראל (ספר חברון עמ' 148-150).

רבי שמואל ב"ר מרדכי סג"ל מו"צ מק"ק ראהאטשאוו, מראשוני המתיישבים מבין חסידי חב"ד בחברון  וככל נראה גם עמד בראשם (שם עמ' 134).

רבי בנימין בינוש ב"ר משה, נכד השד"ר רבי ישראל מפאלצק. אף הוא מראשוני המתיישבים בחברון (שם עמ' 124).

רבי מנחם אריה ב"ר שמואל הלוי, בנו של רבי שמואל סג"ל הנ"ל (שם עמ' 127).

רבי יהודה ליב ב"ר זאב וואלף סענר, מזקני המתיישבים בחברון. "ממונה דעיר הקדש חברון" (שם עמ' 136).

רבי שמעון שמערלינג משקלאב (שם עמ' 140).

רבי משה חיים ב"ר דובער (שם עמ' 134).

[1] דף נייר 19X26 ס"מ; מצב בינוני. פגעי עש. [ראה גם: תולדות חב"ד בארץ הקדש פרק י"ב].