שאל על פריט זה

פריט 256

תספורת הזקן. מונקאטש, תרע"ב [1912]. עם הקדשת המחבר והגהות של רבי יעקוב גורדון מאנגליה

קונטרס תספורת הזקן, תשובות נגד אלו הסוברים שאסור לגלח הזקן גם בלי תער, מאת רבי סיני שיפר מקארלסרוא. מונקאטש, תרע"ב 1912. הקדשת המחבר והערות בכתב יד רבי יעקב גורדון מאנגליה.

החיבור יצא נגד האוסרים גילוח הזקן בכל צורה, ובמיוחד נגד רבי אברהם חיים דאנציגר (אח"ד) והאדמו"ר בעל הצמח צדק מליובאוויטש.

הקדשת המחבר בכתב יד לרבי יעקב גורדון מאנגליה. והערות בכתב יד של המקבל רבי יעקב גורדון, חלק מהערות חתומות.

המחבר רבי סיני שיפר (שיפפער) [תרי"ג-תרפ"ג], למד אצל בעל הכתב סופר ואצל רבי עזריאל הידלסהיימר. היה רב בהנובר ואחר כך רבה של קהלת היראים בקארלסרוא, חיבר גם שו"ת סתרי ומגיני.

[1], לב עמ', שער מעטפת נוסף בצבע ורוד. 27 ס"מ.

מצב טוב. נייר חומצי. כריכת קרטון נאה.