שאל על פריט זה

פריט 348

קהלת שלמה. הנובר ת"ר [1840]

סדר ברכות לכל השנה עם הלכות וביאורים באשכנזית מאת רבי שלמה זלמן לונדון בעריכת רבי אפרים בלוך.

[2] 190 עמ',  30 [1] דף. כולל הגדה של פסח עם ביאור באשכנזית.

אוצר ההגדות 816. הגדה לא מצויה. תו ספר של ר' אליעזר בן ר' אברהם משה הלוי דונר, וחתימת ידו בשער. מצב טוב מאד.