שאל על פריט זה

פריט 195

חובת הלבבות, זיטומיר תרי"א 1850. חותם האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מבהוש – אודז'וד

חובת הלבבות מאת רבינו בחיי עם תרגום ללשון אשכנז ופירוש מרפא לנפש. חלק שני בדפוס האחים ר' חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטומיר, תרי"א 1850. 
[2], 360 עמ'. בשער הספר בפינה חותם נאה של האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל פרידמן מאודז'וד -  בנו של הרה"ק רבי יצחק מבהוש ב"ר שלום יוסף מרוז'ין בנו של רבי ישראל מרוז'ין. 
רבי אברהם יהושע נולד בשנת תרי"ח [1858], חתן דודו זקנו רבי מנחם נחום משטפינשט. משנת תרנ"ו [1896] כיהן כאדמו"ר במקום אביו, קבע את מושבו באודז'וד ובמלחמת העולם הראשונה עבר לגאלאץ ושם מנוחתו כבוד בשנת ת"ש [1940]. היה מפורסם לאיש קדוש ומאות אנשים נמשכו אחריו להיוושע מברכותיו, מלבד זה היה בעל יסורים גדול והכל קיבל באהבה ודומיה. (מלכות שבמלכות, אנציקלופדיה לבית רוז'ין ח"ב עמ' 330-333).
לא כרוך. כתמי זמן. השער נחתך בשוליים הלבנים.  מצב טוב.