שאל על פריט זה

פריט 347

הגדה של פסח, ורשה, תרמ"ג 1833

הגדה של פסח עם פירוש "לפסח ליל שימורים" [מאת רבי יונה ב"ר שמואל זלמן באראנאצקי].

86 עמ'. 21 ס"מ בשער: 1882 צנזורה: 1883 . המחבר השמיט את שמו. עם פירוש "נחלת אבות" על חלק מהשיר "אחד מי יודע" מאבי המחבר. בהקדמת המחבר נאמר שחיבר את הפירוש כהודאה לה' על שחלה מאוד בשנת ת"ר [1840] ובנס חזר לאיתנו. הפירוש אבד ממנו, וחלק מדבריו הופיעו בספריהם של אחרים. הוא חזר וחיברו בשנת תרי"ז 1857. אבל הדפיסו רק עתה לעילוי נשמת בנו פסח שמשון, שנפטר ללא צאצאים בשנת תרכ"ח [1868].

אוצר ההגדות 1617. הגדה לא מצויה. עטיפת קרטון מקורית. מעט כתמים. מצב טוב.