שאל על פריט זה

פריט 189

אור זורח. ברסלב. ירושלם, תרפ"ז [1927]

הגדה מיוסדת ומפורשת ע"פ ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו.

דפוס ברסלב. נג [3] עמ'.

אוצר ההגדות 3083. כריכה מפורקת חלקית. מצב טוב מאד.