שאל על פריט זה

פריט 190

תפארת איש. אדמו"ר מנובומינסק. וארשא, תרצ"ג [1933]

הגדה עם פירוש מהאדמו"ר רבי אלתר ישראל שמעון מנובומינסק.

96, כד עמ'. ההגדה נדפסה סמוך לאחר פטירתו, עם הקדמה מבניו. ועם מכתב מהאדמו"ר רבי יצחק מקוצק-סוקולוב.

אוצר ההגדות 3443. כריכה מקורית, מצב טוב-טוב מאד.