שאל על פריט זה

פריט 533

מכתב מאת רבי מרדכי צבי שווארץ

[1] דף נייר רשמי. 13x21 ס"מ.

מכתב משנת תרפ"ג [מתוארך] לגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. המכתב צורף לצ'ק ששלח הרב שווארץ ע"ס פענט אחד סטערלינג עבור "כולל אונגארן". במכתב פונה הרב שווארץ לרבי יוסף חיים זוננפלד בתארי הערכה מופלגים.

רבי מרדכי צבי שווארץ אב"ד דקהילת הולל ואח"כ בקליוולנד, רבו של ר' יואליש מסאטמר.

מצב טוב מאד.