שאל על פריט זה

פריט 524

מכתב מאת רבי חנוך העניך פלאצקי

[1] דף נייר רשמי, כתוב משני צדיו. 28x22 ס"מ.

מכתב מעניין מאת רבי חנוך העניך פלאצקי שנשלח לרבי יעקב משה חרל"פ, מתוארך: י"ט אדר תרצ"ה.

בתוך הדברים מבקש הרב פלאצקי מהרב חרל"פ שישתדל אצל הראי"ה קוק בענין בחור ת"ח מופלג שקשה עליו הלימוד בפולין, להעבירו ארצה ולקבלו לישיבתו: "יש לו ב"ה בחור מופלג בתורה ובי"ש ורצונו לישב על התורה ועל עבודה... להשתדל עבורו אצל כ"ק מרן הגה"צ מוה"נ אברהם קוק שליט"א שישלחו לו דרישה ... לישיבה...", וכן מאריך בעניין הדפסת ספרי אביו בעל ה"כלי חמדה", ובבקשת תפילה עבור אנשים שונים.

מצב טוב מאד.