שאל על פריט זה

פריט 71

מורה נבוכים. זולקווא, תקפ"ט 1829. עותק נאה, מהדורה ראשונה

ספר מורה נבוכים להרמב"ם, 'מתורגם בלשון המשנה הקלה והנקיה', על ידי החכם המפורסם ר' מענדיל לאפין, בעל ספר חשבון הנפש.

מפרט: [2], עה: יג, [3] דף. 22 ס"מ.

מאפיינים ייחודיים:  מצבו כחדש. מהדורה ראשונה. בדף נז הערה ארוכה בכתב יד משני עברי הדף.

תוכן: התרגום כולל את חלקו הראשון של הספר עד פרק ע"ב.

מצב: מצוין. כריכה חדשה.