שאל על פריט זה

פריט 220

מלאה קטרת. פרשבורג, תרל"ב [1872]. הקדשת וחתימת נכדי החתם סופר

דרשות והספדים מאת רבי זוסמאן אליעזר סופר אב"ד האללאש.

מאפיינים יחודיים: במרכז השער חתימת רבי שמחה בונים עהרנפלד אב"ד מטרסדורף בעל ספרי "מענה שמחה". [ראה: החתם סופר ותלמידיו עמ' תקמ"ב ועמ' תקמ"ד].
וכן הקדשה בכתב יד וחתימת רבי דוד צבי עהרנפלד ב"ר שמואל עהרנפלד אב"ד מטרסדורף ב"ר דוד צבי ערנפלד חתן החתם סופר. רבי דוד צבי היה תלמיד חכם נכבד וראש הקהילה בשוראן, חותנו של אחיינו רבי שמואל ערנפלד אב"ד מטרסדורף-ברוקלין.  

כרוך עם ספר שערי קודש ותואר משה. פרשבורג, תרל"ב [1872].

מצב: בינוני-טוב. נקבי עש בעיקר בשוליים. כריכה פגומה.