שאל על פריט זה

פריט 495

סדור לסבלונות', הנובר [גרמניה] תרכ"ח 1868

סדור לסבלונות ['דיני חנה'] כמנהג פולין כולל סדר התפלות מכל השנה, יוצרות וזולתות לכל שבת בשבתו, עברית עם הוראות ותרגום בגרמנית, הודפס בהנובר. שער צבעוני.

בספריה הלאומית מופיע עותק של סידור זה כמנהג אשכנז, מנהג פולין שלפנינו איננו מופיע בספריה הלאומית.

760 עמ'. 21 ס"מ.

כריכת עור נאה עם עיטורים מוזהבים בהטבעה. ללא שדרה, דפים מנותקים.

מצב טוב-בינוני.