שאל על פריט זה

פריט 401

מכתב האדמו"ר בעל "אמרי חיים" מויז'ניץ לאחיו האדמו"ר מסרט ויז'ניץ

מכתב בכתב יד וחתימת האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר, בעל "אמרי חיים" מויז'ניץ – בני ברק, לאחיו הצעיר האדמו"ר רבי ברוך הגר מסרט ויז'ניץ - חיפה בעל "מקור ברוך".

מפרט: [1] דף נייר רשמי. 19x14 ס"מ, עם המעטפה המקורית ללא הבולים.

מאפיינים ייחודיים: המכתב באידיש, כולו בכי"ק האדמו"ר, החותם בסוף "אחיך אוהבך חיים מאיר". 

האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר בעל "אמרי חיים" נולד בשנת תרמ"ח לאביו האדמו"ר רבי ישראל מויז'ניץ, הוא היה יד ימינו בחייו וישב על כסאו לאחר מותו, שיקם וקומם את חסידות ויזניץ לאחר השואה, בשנת תש"ז עלה ארצה, הקים מחדש את מוסדות ויז'ניץ והיה מראשי הנהגת היהדות החרדית עד פטירתו בשנת תשל"ב. נטמן על יד אחיו הצעיר בעל "מקור ברוך", שנפטר בשנת תשכ"ג.

מצב: טוב-טוב מאוד. סימני קיפול, מעט כתמים ללא פגיעה בכתב.