שאל על פריט זה

פריט 478

שומר אמונים, ירושלים תש"ב 1942 מהדורה ראשונה עם הגהות בכת"י המחבר

שומר אמונים מאת האדמו"ר רבי אהרון ראטה, לחזק הלבבות לאמונה חלקים א-ב, בסופו נלווה אליו קונטרס אהבת הבורא ואני מאמין, ושירי דבקות ושמחה, ירושלים תש"ב 1942, מהדורה ראשונה שיצאה לאור בעילום שם המחבר, הגהות בכתב ידו.

שלשה שערים. בין דפי הספר מופיעות מספר הגהות [בעיקר תיקוני טעויות] בכתב יד קודשו של המחבר בעמ' האחרון רשום בכתב ידו 'מוגה'. 

 האדמו"ר רבי אהרן ראטה (תרנ"ד-תש"ז). למד בישיבת רבי ישעיה זילברשטיין בווייטצן. תלמיד האדמו"ר רצ"א מבלוזוב והאדמו"ר מהרי"ד מבעלז. ייסד חבורות לעבודת ה' במסירות נפש בבודפשט ובסאטמר וקרא שמן "שומר אמונים". בשנת תרפ"ה עלה לירושלים והקים בה חבורת חסידים ותלמידים לעבודת ה' בדרכי החסידות. החבורה הקדושה ממשיכה עד ימינו את דרכו בקהילות החסידיות "תולדות אהרן", "שומרי אמונים", "תולדות אברהם יצחק", "מבקשי אמונה" ועוד. 

[1], ז, [1], י-לז, קכה, י, [8], נה, לד,[1], מג,[4] דף.

כריכת קרטון מקורית מאוירת עם הזהבה. כריכה קדמית מנותקת.

מצב טוב.