שאל על פריט זה

פריט 93

מקבץ [9] קופות צדקה. מוסדות שונים,המאה ה 20

9 קופות צדקה של מוסדות שונים ביניהם קופה של ישיבת רוז'ין, רבי מאיר בעל הנס, ועד הישיבות בארץ ישראל, ישיבת חתם סופר, פורת יוסף, קופת חולים לבני הישיבות ועוד.

בארבע קופות סימני חלודה, גדלים ומצבים שונים.

כללית מצב בינוני-טוב.