שאל על פריט זה

פריט 532

מכתב מאת רבי אליעזר סילבר [זילבער]

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי אליעזר זילבר. מתוארך: פ' פקודי תרצ"ח 1938.

מכתב שנועד להדוף טענות שנטענו נגדו בדבר הלוואה על סך 300 שקלים ועוד עניינים. המכתב שלפנינו בזמן שבתו על כס הרבנות דסיסינטי אוהיו.

הגאון רבי אליעזר סילבר [תרמ"א- תשכ"ח 1881-1968] נולד יליד ליטא, מהתלמידים הראשונים בקבוץ של הגאון רבי חיים עוזר גרוז'ינסקי אב"ד וילנא, וכן למד אצל הגאונים רבי דוד קרלניר ורבי חיים סולובייצ'יק. בשנת 1907 היגר לארה"ב והיה נשיא אגודת הרבנים של ארצות הברית וקנדה ובין הרבנים האורתודוקסים המובילים של יהדות אמריקה. התפרסם בפעולות ההצלה שלו במלחמת העולם השנייה. מילא תפקידים רבניים שונים בניו יורק, פנסילבניה, מסצ'וסטס ואוהיו.

[1] דף נייר רשמי, 28x21 ס"מ. חורי תיוק. סימני קיפול.

מצב טוב.