שאל על פריט זה

פריט 359

כתובה על קלף, רומא [אטליה] תרל"ג 1873

כתובה בכתב יד קליגרפי אשר נכתבה ברומא ["פה רומא מתא דיתבא על נהר טיבירי"]. דיו על קלף.

שם החתן: יוסף בן עובדיה מקאסטרו. הכלה: פורטונאטא תמ"א בת יוחנן פיפירנו. העדים: אברהם בן ברוך וחרובי בן ירחיה. סביב הכיתוב מסגרת כפולה נאה בשחור.

באוסף הכתובות שבספריה הלאומית מופיעה כתובה בפורמט דומה שנעשתה ברומא כ 15 שנה מאוחר יותר בשנת תרמ"ז.

גודל: 24x30 ס"מ.

מצב טוב.