שאל על פריט זה

פריט 62

היהודים והיהדות בנויארק. ניו-יורק תרמ"ז 1887. מהדורה יחידה

היהודים והיהדות בנויארק, מאת משה וויינבערגער יליד אונגארן. חלק ראשון. ניו-יורק, תרמ"ז [1887].

תיאור חי של חיי הקהילה היהודית בניו-יורק. בתי הספר, תלמודי התורה, הסופרים העבריים, חיי המסחר ועוד. נדיר.

שער מעטפת בעברית ומקביל באנגלית. [2] 124 עמ'.

כריכה אחורית מנותקת. מצב טוב.