שאל על פריט זה

פריט 286

מקבץ [8] תוי ספר Ex-libris גדולים

שמונה תוי ספר גדולים ביניהם תו הספר של REFERENCE LIBRATY [כפול], W.H. SMITH & SON'S LIBRARY לונדון, THE STAFF COLLEGE LIBRARY, ועוד.

גודל ממוצע:10x15 ס"מ.

אחד האקסליבריס מקושקש מעט. היתר במצב טוב.