שאל על פריט זה

פריט 7

התכתבויות בין ראש ממשלת ישראל מנחם בגין ודן גוטליב בענין הרופא הנאצי ד"ר יוסף מנגלה

דן גוטליב תלמיד ביה"ס הריאלי בחיפה בשנת 1971 נתבקש לכתוב חיבור שנתי, ובחר בנושא: "ד"ר מנגלה". לצורך העשרה ואינפורמציה מבוקשת שלא היתה ברשותו פנה למספר מדינאים נודעים בבקשת סיוע, בניהם מנחם בגין, דוד בן גוריון, עורך העתון "ידיעות אחרונות" נח קליגר, שר המשפטים עוזי סיון, ד"ר בר זוהר ואחרים.

לפנינו תיקיה בה הנציח דן את ההתכתבות בינו לבין האישיים השונים. מופיעים מכתבי תגובה לשאלותיו בחתימת ידו של מנחם בגין: "ידוע לי כי פרטים מובהקים הקשורים באותה חיה דו-רגלית ששמה ד"ר מנגלה, נמצאים בידי מר טוביה פרידמן, ראש המכון לדוקומנטציה...באשר לפגישתנו אשמח לקיימנה. אבל בעוד אשר בשבועיים הקרובים תהיה לי עבודה מרובה מאד, בעיקר על רקע הוויכוח ההיסטורי, אשר לפתע התעורר בתוכנו... הריני עומד לצאת לחו"ל למען הבודנס...". [מלבד הנושא המעניין הנידון ניכרת צניעותו של בגין שמשתף נער צעיר בעניינים המדיניים אשר תכפוהו באותה העת].

במכתב תשובה נוסף שהשיב שר המשפטים עוזי סיון נכתב: "אשר להבטים המשפטיים נראה לי כי רצוי שתעיין בחוק עשית דין בנאצים ובעוזריהם. אחרי הכל מוטל עליך לכתוב את עבודת הגמר ולא על שר המשפטים...". וכן מכתבים נוספים בנושא.

כמו"כ מצורפות המעטפות המקוריות בהן תשובות המדינאים השונים, וכן עבודת הגמר בשלמות לאחר שנכתבה בהשראתם של הנ"ל ואחרים, בהדפסת סטנסיל תחת הכותרת: "ד"ר מנגלה רופא המוות ממחנה אושוויץ" [1] 24,[3] עמ', 27 ס"מ.

עבודתו השפיעה עמוקות על המכון לדוקומנטציה בחיפה, והם נאותו להוציאה לאור, להדפיס ממנה 120 עותקים שהופצו בקרב מוסדות מחקר, ספריות, ארכיונים ובתי ספר בארץ. החיבור איננו מופיע בספריה הלאומית.