שאל על פריט זה

פריט 5

עתון רשמי מס' 1- ישראל, הממשלה הזמנית, ה' באייר תש"ח [1948]

גליון מס' 1 של עתון רשמי, דפוס הפועל הצעיר, תל-אביב 14/5/1948. נדפס מטעם הממשלה הזמנית.

בגיליון הודפסו ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, הנימוקים ההיסטורים להצדקת קיומה כמדינה, ועקרונות היסוד של המדינה. בעמ' 4 הודפס מנשר מטעם מועצת המדינה הזמנית באשר לסמכויות המדינה, וביטול הספר הלבן.

4 עמ', 32 ס"מ.

מעט קרעים בשוליים משוקמים בשיקום מקצועי.

מצב טוב.