שאל על פריט זה

פריט 341

מסכתות תענית ושקלים, סלאוויטא תקס"ח 1809

מסכתות תענית ושקלים בדפוס השותפים רבי דוב בער בן ישראל ורבי דב בער בן פסח, סלאוויטא תקס"ח.

שער נפרד לכל מסכת. דפוס על נייר כחלחל.

תענית; לה דף. שקלים; יג דף.

כריכת עור מקורית עם נקבי עש וקרעים בשדרה. שדרה מנותקת.

נקבי עש- חלקם גדולים במרבית הדפים.

מצב בינוני-גרוע.