שאל על פריט זה

פריט 405

שתי קבלות כתובות וחתומות בחתימת "הסנדלר הקדוש" רבי משה יעקב רביקוב

שתי קבלות מוקדמות כתובות וחתומות בכתב ידו של רבי משה יעקב רביקוב - הסנדלר הקדוש. אחת משנת תרפ"ד 1924 והשניה משנת תרפ"ו 1926.

רבי משה יעקב ב"ר יוסף הכהן רביקוב [תרל"ג-תשכ"ז,1873-1967], "הסנדלר הקדוש" תלמידו של בעל ה'לשם', צדיק נסתר מקובל ופועל ישועות. לאחר שמרן בעל החזו"א עודדו לצאת מד' אמותיו לעזרת הרבים- נודע לציבור, ורבים פקדו את מעונו מדי יום ביומו, התברכו מפיו וחזו בישועות.

גודל ממוצע: 13x15 ס"מ.

חורי תיוק. כתמים. קרע קל באחת הקבלות.

מצב טוב.