שאל על פריט זה

פריט 7

בצל הגרדום. הקדשת המחבר לרבי אריה לוין

בצל הגרדום, זכרונות מתא הנידונים למוות מאת חיים גולובסקי. הוצאת ש. פרידמן ת"א תשי"א 1951. הקדשה.

בדף הפרוזץ הקדשה מהמחבר לרבי אריה לוין: "לרבי ומורי הרב אריה לוין בהוקרה וכתודה עבור עדודו בבית הסוהר בירושלים, חיים גולובסקי יום ג', ג' טבת תשי"א 12.12.50".

חיים גלעד [גולובסקי] מחבר הספר ממפקדי האצ"ל אשר היה שותף לפעולת הלקאת חיילים בריטים כפעולת תגמול על מעשי הלקאה שלהם כלפי לוחמי האצ"ל. הוא נשפט על מעשהו למאסר עולם. בספר מגולל גולובסקי את הפרשיה ותוצאותיה. מעניין שבהקדשה מכנה גולובסקי את רבי אריה לוין "רבי ומורי".

מצב טוב מאד.