שאל על פריט זה

פריט 10

ישיבת חכמי לובלין.. פיעטרקוב תרפ"ח 1927. חוברת לא ידועה

ישיבת חכמי לובלין, רשימת המנדבים לטובת הישיבה. חוברת מיוחדת לרגל ההתקדמות בבנית בניין הישיבה. פיעטרקוב, ו טבת תרפ"ח, 30 דצמבר 1927. חוברת לא ידועה בביבליוגרפיה.

חוברת יחודית עם שמות אלפי(!) תורמים לישיבת חכמי לובלין. יצאה לאור לקראת סיום שלד בניין של הישיבה בלובלין.

בעמוד הראשון קריאה ביידיש, ומאחורי העמוד ציור גדול בניין הישיבה הנבנה על ששת הקומות, ומכתב נלהב מרבי יוסף חיים זוננפלד מירושלים. אחר כך פרטי קהילות גדולות באמריקה שבהם ביקר הרב מאיר שפירא עם שמות הנודבים עם הסכום שתרמו. לאחר מכן מוקדש עמוד שלם לתורמים בעיר לובלין. אחר כך רשימה מפורטת של מאות קהילות עם שמות התורמים, כולל הסכומים שנתנו, וכולל שמות הגבאים, גם פירוט לפי מה שנתנו ב'קופסאות' של הישיבה, וכן פירוט תרומות לפי מסכתות, לפי קערות בערב יום כפור ועוד. בין התורמים, אדמו"רים, רבנים, בתי כנסת וארגונים רבים. רשימה של תורמים ל''דף היומי גראשען', ורשימה של תורמים לקרן התורה. בדף האחרון קול קורא ליהודי פולין לתרום את חלקם בבניית הבניין.

חוברת לא ידועה כלל ביבליוגרפיה, ואינה נמצאת בספריות הציבוריות החשובות בעולם.
הקריאה בדף האחרון נדפסה בספר ישיבת חכמי לובלין לרד"א מנדלבאום (חלק א, עמ' רלג) אבל החוברת לא נזכרת כלל בספר.
חוברת בעל חשיבות היסטורית, הכוללת גם שמות של מאות קהילות ושל אלפים רבים של יהודים מפולין.

IX, כה 50 עמ', 30 ס"מ. מצב לא טוב. נייר חומצי ושברירי. קרעים עם מעט חסרון.