שאל על פריט זה

פריט 356

זכרונות לבית דוד, ד"כ, 1893-1895

זכרונות לבית דוד, קובץ ספורים מדברי ימי ישראל, בעקבות רעקקענדארף... מאת אברהם שפול פרידברג. ורשה, תרנ"ג-תרנ"ה 1893-1895.

* חלק ראשון. [2], IV, [1], 4-528, [1] עמ'. 17 ס"מ.
* חלק שני. 490 עמ'.
* חלק שלישי. 610, [1] עמ'.
* חלק רביעי. הוצאה שישית. 472 עמ'.
17 ס"מ. מצבים שונים, טוב-טוב מאוד. כתמי זמן, חלק מהכריכות מנותקות חלקית.

רקע: סדרת ספרים המביאים סיפורים קצרים בדיוניים מההיסטוריה הדמיונית של משפחה יהודית מצאצאי זרובבל בן שאלתיאל מבית דוד, מתקופת גלות בבל ועד לתקופת ההשכלה.
שני הכרכים הראשונים מבוססים על ספרו של צבי הרמן רקנדורף. פרידברג תרגם את הספר מגרמנית לעברית, ערך ועיבד את הספר, והוסיף לו עוד שני כרכים מקוריים משלו. מהדורה זו, שהדגישה ערכים "ציוניים" יותר, והדגישה את ערכי הגבורה והתושייה, זכתה לפופולריות רבה ודורות של צעירים יהודים נמנו על קוראיה.