שאל על פריט זה

פריט 51

מקבץ [5] מחזורים וסליחות. 1856-1885

* מועדי ה' [מחזור לשלש רגלים]. [ליוורנו, תרט"ז 1856בערך]. ככל הנראה חסר שער.

* מנחה חדשה, oder, מחזור [לכל השנה]: Festgebete der Israeliten für das ganze Jahr, neu übersetzt von Fürstenthal und Cunow. עברית וגרמנית. קרוטושין, 1859.

* מנחה חדשה, oder, מחזור [לכל השנה]: Festgebete der Israeliten für das ganze Jahr, neu übersetzt von Fürstenthal und Cunow. עברית וגרמנית. קרוטושין, 1867.

* מחזור לשלש רגלים עם מטה לוי ולקוטי צבי. ווילנא, תרמ"ב 1882.

* סדר סליחות כמנהג פולין גדול ופולין קטן, ליטא ורייסן, עם פזמון לברית מילה בעשרת ימי תשובה, ועם סימני סליחות לכ' סיון ושובבים ת"ת. ווינה, 1885. מעטפת קדמית כמעט מנותקת.

מצב כללי טוב.