מכירה מספר 113

אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד

אפריל 8 2019

מכירה מספר 113

פתיחה $300
הערכה $600 - $800
נמכר ב $537
כולל עמלת קונה

חידושים על שולחן ערוך אבן העזר, מאת רבי אריה ליב הכהן הלר, בעל הקצות החושן. הכרך הראשון נדפס בלעמברג תקע"ו והכרך השני נדפס בזאלקווא תקפ"ו [1825] 2 הכרכים הודפסו לאחר מות המחבר. בסוף הכרך הראשון נדפס הקונטרס "משובב נתיבות" שבו משיב המחבר על טענות רבי ישראל מליסא בעל ה"נתיבות" שחלק על ספר הקצות. בסוף הכרך השני שו"ת מאת המחבר.

[1] עה, יד [4] דפים, [4] פ,ל, [3] דפים, 38 ס"מ. חותמות בעלים רבות בשני הכרכים. כרך א' במצב טוב, כריכה בלויה. כרך ב' מצב בינוני. דפים מנותקים. כריכה מפורקת. קיפולים בפינות הדפים.

קטגוריה
ספרי קודש