מכירה 120

מכירה מיוחדת

3 מרץ 2020

יום שלישי, 3.3.20, 19:00 (שעון ישראל)

 מרכז שטנר 3 קומה א' גבעת שאול ירושלים

פתיחה $3,000
הערכה $5,000 - $6,000
כתב שד" רות לרבי צבי הלוי בשליחות אל קהילת מודינא שבאיטליה, עבור ביהמ" ד כנסת ישראל שנתייסד ע" י הקדוש כמוהר" ר חיים בן עטר זלה" ה. ירושלים, תקכ" ו [1766].
 
 
חכמי ירושלים כתבו על המצב של בית המדרש כנסת ישראל, ומציינים לקהילת מודינא שבעל ה'אור החיים' עבר אצלם בקהילה ואז הבטיחו לסייע לו. כידוע, לרבינו חיים בן עטר היה חשוב המשך קיום ישיבת 'כנסת ישראל' ובספרו הוא כתב שאם יהיה למאן דהו שאלות על הספר, לאחר מותו, יפנה לתלמידיו בישיבתה שהקים. בכתב השד" רות נכתב באותיות גדולות 'זכות הרב הנזכר' (היינו האור החיים הק') יעמוד להם.
השד" ר רבי צבי הלוי עלה עם ה'אור החיים' לארץ ישראל, אך נאלץ לחזור לאיטליה, ואחר כך שב לירושלים. שמו נזכר ברשימת תלמידי ה'אור החיים' משנת תקי" ח. (ראה גם: א. יערי, שלוחי ארץ ישראל עמ'544).
 
 
 
חתומים רבני וחכמי ירושלים:
רבי שם טוב גבאי, תלמידו המובהק של האור החיים הקדוש. עלה עמו ממרוקו לארץ ישראל ולמד בישיבתו בירושלים, הוא חתום יחד עם תלמידי האור החיים בהקדמתם לספר 'ראשון לציון'; רבי חיים דוד ב" ר שמואל עמאר, מגדולי תלמידו האור החיים, ויש אמרים שעלה אתו מליוורנו לירושלים. מחבר 'תהלה לדוד; רבי יאודה גרשון ס" ט; רבי משה קארבליו; רבי דוד מזרחי; רבי יהודה(?) בנבנשתי; רבי מרדכי שטרית; הצעיר אהרן בכ" ר משה; רבי ישראל מאיר בורלא [מחבר שו" ת מקור ישראל ונחלת יהודא].
 
 
[1] דף, 21X32 ס" מ.
מצב טוב מאוד. מעט כתמי זמן.
 
 
קטגוריה
אגרות ושטרי שדרו"ת