Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $100
הערכה $150 - $250

אוהב ישראל. חתום בכתב יד "זה הספר שייך לי לשמי הק' ארי' ליביש הורביץ הלוי דומ"ץ דפה ק' לאנצהנט יע"א". ועוד כיתובים רבים בעברית ובלעוזית. ווארשא. תרל"ו 1875.

ק' דף. 22 ס"מ. חתימה וכיתובים רבים בכתב יד.

רבי אריה ליבוש הלוי הורביץ, (תקפ"ח 1828-תרס"ג 1902. נכד השל"ה. תלמידו המובהק של רבי שלום מקאמינקא. ה'דברי חיים' מצאנז היה נוהג לקום מפניו. כיהן כרב ברודניק ולאחריו בלאנצוט. באחרית ימיו איבד את מאור עינו, ודיני העיר השתוממו איך הרגיש במישוש ידו בשאלה שמדובר בשאלת אווז ולא בתרנגולת. נפטר בכ' כסלו תרס"ג.

מצב: טוב מאוד.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות