Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $400 - $800
נמכר ב $317
כולל עמלת קונה

אוסף חשוב ובו 60 גליונות ראשונים [גליונות ההוצאה לאור] של בטאונים ועתונים שונים שיצאו לאור בעיר פתח תקוה. אוצר בלום של גיליונות, חלקם הגדול נדירים ולא ידועים. בין הגליונות המופיעים:

* אשנב לחינוך-בהוצאת מינהל החינוך-מרץ 1991 גליון מס' 1. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* עמישב- הדר גנים- ספטמבר 1997 גליון מס' 1. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* תצפי"ת- אוקטובר 1993 עיתון מקומי של תנועת המפד"ל בפתח- תקוה. גליון מס' 1. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* שרשים- בטאון התאחדות הספרדים שומרי תורה- תנועת ש"ס, יוני 1986, גליון מס' 1. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* האקדמאי- בטאון הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח ינואר-פברואר 1981- גליון מס' 1. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* בטאון המפד"ל בפתח תקוה, כסליו תשמ"ה- גליון מס' 1. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* דפים- בהוצאת התנועה הדתית לאומית, לשכת הדובר. גליון מס' 1. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* בדעה סרוגה, דיוור ישיר מהמפד"ל. גליון מס' 1. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* קול ההרים, בטאון ועד ההורים העירוני פתח תקוה, יוני 1991. גליון מס' 1. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* 'הירדן', מעיין התקוה- בטאון תנועת ש"ס בפתח תקוה- גליון מס' 1. איננו מופיע בספריה הלאומית.

* הטה שכם, בטאון תנועת הטה שכם. גליון מס' 1 יולי 1991. איננו מופיע בספריה הלאומית. 

וכן גליונות ההופעה מס' 1 של בטאונים נוספים, חלקם יצאו לאור וחדלו מלהופיע לאחר זמן קצר, ויש בהם נדירים. ביניהם: גליונות מלאבס, הד אם המושבות, קשת נחושה, אורות פתח תקוה, ככר העיר, עיקר החדשות, זינוק לקריירה, רחוב ראשי, נוצות, ששי, כיפה אחת, נועם, קשר, הצלע הרביעית, פנים לפנים, הכל זהב, פתוח, מוניתון,יחד שבטי ישראל, ועוד רבים. 

הגיליונות נאספו ע"י אספן יחיד שעקב מקרוב אחר ההתפתחות היומיומית של העיתונות המקומית וליקט אותם אחד לאחד בעקביות ביום הוצאתם לאור במשך השנים.

גדלים ומצבים שונים.

קטגוריה
מסמכים היסטוריים